Harmonogram

czas

działanie

rezultat

od

do

ETAP I (selekcja)

02.V 24.V preselekcja części projektów w oparciu o istniejące bazy bazowa lista inicjatyw [A]
02.V 24.V konsultacje z operatorami kulturalnymi we Wrocławiu uzupełnieniająca lista inicjatyw [B]

19.V

ogłoszenie naboru dodatkowych inicjatyw do projektu DK+ komunikacja

24.V

ogłoszenie naboru dodatkowych inicjatyw do projektu DK+ komunikacja
27.V 31.V opracowanie i ogłoszenie zasad selekcji inicjatyw do projektu DK+ zasady selekcji inicjatyw | komunikacja
03.VI 07.VI spotkania konsultacyjne w sprawie naboru inicjatyw do projektu DK+ komunikacja
06.VI, 17:00 spotkanie  w Infopunkcie Łokietka 5, Łokietka 5
06.VI, 17:00 spotkanie w Muzeum Współczesne Wrocławia, Plac Strzegomski 2a

17.VI

zakończenie naboru dodatkowych inicjatyw do projektu DK+ uzupełnieniająca lista inicjatyw [C]
10.VI 21.VI analiza i selekcja inicjatyw rekomendowanych do realizacji wybór 3-7 inicjatyw rekomendowanych
24.VI 28.VI ogłoszenie wyników oraz uzasadnienia ostatecznego wyboru projektów komunikacja
01.VII 20.VII stworzenie planu działania w porozumieniu z autorami wybranych inicjatyw plan działania
22.VII 28.VII przygotowanie i przedłożenie raportu do NCK zakończenie I etapu projektu

czas

działanie

rezultat

od

do

ETAP II (implementacja) – [zarys | wersja robocza]

15.IX 31.X

implementacja projektów we współpracy z autorami

01.XI 15.XI

ewaluacja projektów

16.XI 30.XI

przygotowanie i przedłożenie raportu do NCK

Reklamy