Zasady selekcji

Ogólne warunki brzegowe, jakie spełniać powinien nadsyłany pomysł projektu kulturalnego:

 • preferowane będą projekty oddolne, czyli zgłaszane przez osoby prywatne (pełnoletnie);
 • miejscem realizacji projektów powinien być Wrocław;
 • projekty wdrażane będą wspólnie przez inicjatora/autora oraz Biuro Festiwalowe Impart 2016 przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury;
 • czas realizacji projektów to jesień 2013

Kryteria oceny inicjatyw zgłaszanych w ramach programu Dom Kultury +

 1.  jakość merytoryczna projektu (innowacyjność; atrakcyjność; zasadność projektu) (30%);
 2. finanse (skala projektu a wnioskowany wkład; rzetelność planu finansowego) (20%);
 3. społeczne, długofalowe efekty (wpływ na wspólnotę lokalną; potencjał rozwojowy) (15%);
 4. zaangażowanie (udział mieszkańców i partnerów; rola i stopień ich zaangażowania) (15%);
 5. wykonalność (osiągalność zakładanych celów; rzetelność planu organizacyjnego) (15%);
 6. zbieżność z projektem Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 (wro2016.pl/aplikacja) (5%).

Sposób selekcji inicjatyw zgłaszanych w ramach programu Dom Kultury +

 1. preselekcja inicjatyw spełniających ramowe kryteria programu DM+ w oparciu o dostępną już bazę projektów, prowadzone konsultacje oraz nowe zgłoszenia;
 2. prezentacja listy projektów preselekcjonowanych i ogłoszenie głosowania publicznego na projekty z listy projektów preselekcjonowanych;
 3. stworzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do realizacji na bazie oceny trzech ekspertów (po 20% wagi) i reprezentanta Biura Festiwalowego Impart 2016 (20% wagi) dokonywanej w oparciu o sformułowane powyżej kryteria oraz na bazie głosowania publicznego (20% wagi);
 4. ustalenie ilości rekomendowanych do realizacji projektów z listy oraz rekomendowanego pułapu ich finansowania przez zespół złożony z trzech ekspertów i reprezentanta Biura Festiwalowego Impart 2016;
 5. ogłoszenie wyników selekcji.
Reklamy